Přání k Vánocům a PF 2017

Milí mí přátelé, blízcí.

Blíží se Vánoce.

Přeji vám všem, abyste je strávili v lásce se svými nejbližšími.

Nechť jsou naše srdce plná lásky a odpuštění.

Kéž jsme si vědomi těch prostých a přitom nejdůležitějších věcí a situací v našem životě, kéž jsme za ně denně vděční.

Za to, že už přes 70 let žijeme v naší zemi v míru, že máme co jíst, máme kde bydlet, jsme obklopeni svými blízkými, můžeme chodit, mluvit, dýchat, vidět své nejbližší, letící ptáky, oblaka, sedmikrásky, slyšet, naslouchat sobě i zpěvu ptáků nebo zurčícímu potůčku, že se můžeme dotknout jeden druhého, pohladit se a také cítit ve tváři dotek větru. Je toho ještě mnoho, za co můžeme být vděčni, samozřejmě za své zdraví, za to, že máme práci a také za to, že jsme dostali ten dar života a máme možnost toto vše zakoušet ve svých fyzických tělech. Je toho opravdu mnoho, za co můžeme být vděční. My to víme, ale málokdy si to uvědomujeme, většinou se více zabýváme tím, co nás trápí, co se nám nelíbí.

Přeji nám všem, abychom dokázali v novém roce být vědomější, posilovat zdravá semena, abychom věnovali více pozornosti tomu, co se nám líbí, co nám dělá radost /ale opravdu nám, naší duši, ne našemu egu/, protože čemu věnujeme pozornost, to roste.

Buďme k sobě laskavější, láskyplnější, radujme se z maličkostí, protože často teprve tehdy, když o to přijdeme, uvědomujeme si, jak je to důležité.

Vzdejme se kontroly, odevzdejme se, otevřme naše srdce, naslouchejme moudrosti své duše.

Objímám vás

Svatava Natarei